5. Bridge 60+ Klub Seniora JSM 27.02.2024 12:31 (UTC)
   
 
 
Klub Seniora JSM, Noskowskiego 10
Kurs ABC Brydża: środy 17:00-19:00 IX-XII 2023
Gra robrowa, miniturnieje: wtorki od 17:00
 
Klub Seniora JSM/TKKF jesień+ 2023/4     
10.24 10.31
11.14 12.13 01.03
01.15
Długa fala


  TKKF i Klub Seniora JSM (Noskowskiego 10) zapraszają
na brydża. Gramy towarzysko roberki, miniturnieje.
Zajęcia we wtorki,
a w środy kurs "ABC brydża" 17:00-19:00. Zgłoszenia tel. 782 496 561, 606 708 021

Turnieje brydżowe  XI/XII 22
Turniej 01: wyniki/221109
Turniej 02: wyniki/221116
Turniej 03: wyniki/221123
Turniej 04: wyniki/221130
Turniej 05: wyniki/221207
Turniej 06: wyniki/221214
Turniej 07: wyniki/221221
Turniej 08: wyniki/230111
Klasyfikacja długofalowa: wyniki/PDF KSJSM22Turnieje brydżowe o Puchar Ogniska TKKF ZABOBRZE przy JSM  III/VI 22
Punktacja długofalowa WIOSNA 2022: wyniki/PDF TKKFJSM

I Turniej: wyniki/220316
II Turniej: wyniki/220323
III Turniej: wyniki/220427
IV Turniej: wyniki/220511

V Turniejwyniki/220629Punktacja długofalowa Klubu Seniora JSM 2021
Punktacja długofalowa: wyniki/PDF KSJSM21_22

IV mini-Turniej KS JSM .......:
III mini-Turniej KS JSM 13-I:
II mini-Turniej KS JSM 09-XII: 09
I mini-Turniej KS JSM 25-XI:
25

Punktacja długofalowa Klubu Seniora JSM 2019/20
Punktacja długofalowa: ukatalog.pl/wyniki/PDF KS 2019.html
XI mini-Turniej KS JSM 04-III: /wyniki/200304ksjsm/

X mini-Turniej Klubu Seniora JSM 12-II: /wyniki/200212/
IX mini-Turniej Klubu Seniora JSM 29-I:  /wyniki/200129ksjsm
VIII miniTurniej Klubu Seniora JSM 22-I: /wyniki/200122ksjsm
VII mini-Turniej Klubu Seniora JSM 08-I: /wyniki/200108ksjsm
VI mini-Turniej Klubu Seniora JSM 27-XI: /wyniki/191127/
V mini-Turniej Klubu Seniora JSM 20-XI:/wyniki/191120/
IV mini-Turniej Klubu Seniora JSM 30-10: /wyniki/191030/
III mini-Turniej Klubu Seniora JSM 09-X:/wyniki/191009/ 
II-gi mini-Turniej Klubu Seniora JSM 25-IX: /wyniki/190925/
I-szy mini-Turniej Klubu Seniora JSM 11-IX: /wyniki/190911/

Opinia specjalisty – Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK

Dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
Pracownik Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
Specjalista w zakresie fizjologii, pedagogiki zdrowia, pedagogiki sportu, edukacji całożyciowej

Opinia o programie Bridge 60+

Przedstawiony przez pana Marka Małysę program Bridge +60 wpisuje się w promowaną i wdrażaną przez Unię Europejską strategię Life Long Learning oraz Active Aging. Może spełniać ważną funkcję profilaktyki starzenia się i chorób związanych z okresem późnej dorosłości (wiekiem senioralnym), w tym choroby Alzheimera. Wiele źródeł literaturowych wskazuje na wysoką profilaktyczną efektywność programów aktywizujących seniorów. Uważam za zbędne przytaczanie wyników badań, bo są dostępne w Internecie, natomiast jako specjalista w zakresie fizjologii, pedagogiki zdrowia, pedagogiki sportu, edukacji całożyciowej postaram się wyjaśnić z naukowego punktu widzenia zasadność i sensowność projektu pana Marka Małysy.

Starzenie jest procesem biologicznym1, dlatego powinno się raczej mówić o biostarzeniu się, natomiast zakres tych zmian jest zawsze pewną wypadkową działania czynników biologicznych, psychologicznych i społeczno – kulturowych. Oznacza to, że aktywność fizyczna i umysłowa mogą spowalniać proces biostarzenia się. Jednak aktywizacja psychofizyczna i społeczna w późnej dorosłości nie odbywa się bezproblemowo, co ma swoje „umocowanie” w zmianach biologicznych.
Do podstawowych biologicznych przeszkód w aktywizacji seniorów należą:

  • niski poziom serotoniny i niska reaktywność na serotoninę, co prowadzi do obniżania poczucia szczęścia i pewności siebie

 • wysoki poziom kortyzolu, prowadzący do zwiększania niepokoju w stresie

 • w związku z zaburzeniami ekskrecji serotoniny i kortyzolu występują stany depresyjne, niepokój i wrogość (tzw. syndrom zrzędliwego starca)

 • u starzejących się osób dochodzi do istotnych ubytków tkanki płatów czołowych, w których zlokalizowane są ośrodki wykonawcze, dlatego osłabieniu ulegają funkcje wykonawcze (może to być skojarzone z zanikiem synaps i demielinizacją)

 • otyłość, z którą skojarzona jest zmniejszona objętość istoty szarej w mózgu, zmniejszona aktywność, pogarsza pamięć

Występuje, więc sytuacja patowa (błędne koło):

 • poradzenie sobie z depresją i niepokojem wymaga aktywności: inicjatywy i planowania.

 • upośledzenie funkcji wykonawczych utrudnia seniorom walkę z depresją, ponieważ tracą zdolność do prowadzenia aktywnego, uporządkowanego i ukierunkowanego życia.

 • mogą też tracić motywację do spotkań z bliskim, a samotność dodatkowo wzmaga przygnębienie

Deceleracja, czyli spowalnianie starzenia się jest w największym stopniu związane ze stopniem aktywności psychicznej i fizycznej. Bardzo ważne jest podejmowanie aktywności:

 • nierutynowej,

 • lubianej,

 • stanowiącej pewną trudność,

 • zgodnej z zainteresowaniami, ambicjami, celami (niekiedy wcześniej odkładanymi)

 • będącej wynikiem własnej inicjatywy.

Opierając się na powyższych przesłankach można wskazać cztery niezbędne warunki efektywności programów profilaktyki procesu starzenia się:

1. Wyzwania

Człowiek rozwija się poprzez podejmowanie wyzwań. Nastawienie na podejmowanie wyzwań nie jest zarezerwowana tylko dla młodego wieku, przykłady pokazują, że zmaganie się z trudnościami, elementy ryzyka, podejmowanie prób przekraczających aktualne możliwości ma swój sens i uzasadnienie również w wieku senioralnym

2. Kooperacja

Mogące występować w wieku senioralnym stany depresyjne, niepokój i wrogość nie sprzyjają nawiązywaniu więzi, a izolacja jest czynnikiem, który wzmaga stan przygnębienia. Wyjście z tego kręgu nie jest proste. Kooperacja w rozwiązywaniu różnych zadań stanowi szansę na przerwanie zamkniętego kręgu depresji – izolacji
Kooperacja stwarza możliwość uzyskania wsparcia również w innych problemach życiowych. Neutralizuje w ten sposób działanie hormonu stresu – kortyzolu, skracając czas trwania stresu, a trzeba pamiętać, że stres długo trwały przyczynia się do obniżania odporności, natomiast stres krótko trwający może wzmacniać siły witalne.

3. Osobiste cele

Seniorzy w swojej aktywności powinni kierować się zasadą egoizmu racjonalnego, według której zawsze racjonalne jest dążenie do własnego największego dobra (które jest moralne i cnotliwe), a inne postępowanie nie jest słuszne.

4. Zabawa

Radość, przyjemność nie jest zarezerwowana dla młodości. Zabawa umożliwia doznawanie przyjemnych stanów, o to może stanowić antidotum na tzw. „syndrom „zrzędliwego starca” będący skutkiem działania „piekielnej mieszanki”: obniżającego się poziomu serotoniny i podwyższającego się poziomu kortyzolu w wieku senioralnym (ta 4-skladnikowa koncepcja profilaktyki starzenia się koreluje z koncepcją pięciu filarów dobrostanu Martina Selingmana: owe filary to pozytywne emocje, pochłonięcie, pozytywne związki, osiągnięcia, sens).

Przedstawiony program Bridge 60+ w pełni spełnia wszystkie cztery niezbędne warunki programów profilaktyki starzenia się. Uczestniczący w programie Bridge 60+ seniorzy będą podejmować zadania kierując się własnymi chęciami i zainteresowaniami (warunek 3). W miarę uczestniczenia w programie będą pojawiać się coraz trudniejsze wyzwania (warunek 1). Zmaganie się z coraz trudniejszymi wyzwaniami i wzrost umiejętności brydżowych będzie źródłem bogatych, wartościowych, przyjemnych przeżyć emocjonalnych (warunek 4). Wyzwania podejmowane będą w kooperacji z partnerem (partnerami) brydżowym, udział w turniejach umożliwi nawiązywanie dodatkowych relacji, które z pewnością przeniosą się na inne pola życiowe (warunek 2).

Uważam, że wdrożenie programu Bridge 60+ jest jak najbardziej uzasadnione i może przynieść wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. Nadmienić należy, że na gruncie naszego kraju jest to propozycja ze wszech miar innowacyjna. Poza wymienionymi korzyściami, realizacja programu będzie też stanowiła formę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Piotr Błajet

 


 
 
  MENU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gramy w pon./czw., zapisy tel. do 12:00 w dniu turnieju
Limeryki Adama Gwary.

Kup małpkę! - Sasza, murarz z Pitra
do pomocnika rzekł, Dymitra.
Co to jest "małpka" pyta Dima?
Niegłupi - myśli Saszka - i ma
sto procent racji. - Kup pół litra!
  Od 2021 gramy w Dolnośląskiej 3-ciej lidze a od 2023 drugi zespół w okręgowej.
Turnieje w każdy pon./czw. Zapisy na telefon 606 708 021. Sędziują Z.Skórecki i J.Romańczyk.

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze - Zabobrze,
ul. K.Komedy-Trzcińskiego 12

Dojazd autobusami miejskimi linii 6 lub 7 do przystanku Rondo, a potem krótki spacerek.
  Dlaczego brydż?
Każdy ma swojego bzika,
każdy swoją życia głębię,
my tu wszyscy gramy w brydża
- inni ... hodują gołębie. [...]
Pewnego brydżystę raz
Okrutnie uciskał pas.
Co ci jest spytano go
On odrzekł: PAS.
W ten sposób przegrał robra
Choć karta była dobra. ;)
  Turnieje- wyniki:
ogłaszane są zaraz po turnieju a protokoły, historie par i klasyfikacje w Spiderze - są od 22:00 na tej stronie internetowej. Okres reklamacyjny 30 minut od publikacji.
Turnieje są prowadzone i liczone przy pomocy urządzeń Bridgemate i programu Tournament Calculator.
  Dane Klubu:
Klub Brydżowy Zabobrze w Jeleniej Górze
NIP: 611 279 73 14
REGON: 381233648
Konto: 61 1090 1708 0000 0001 3740 6359
Telefon: 606 708 021 zbigskor52@gmail.com
Admin: Wojtek Skórecki

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja